top of page

VAD ÄR VAD
Vi jobbar med helheten

den-evidensbaserade-modellen.jpg
Socialstyrelsen har gjort en bra bild som sammanfattar Hälsomottagningens arbetssätt. Som du ser så går de olika lärorna i varandra och bygger på vetenskap, beprövad erfarenhet och personens egen erfarenhet av sin situation.

Det Hälsomottagningen vill förmedla är:

- Vi är med dig hela vägen på din resa och att du att du har stöd i det du gör.
Vi arbetar som ett team, tillsammans.

Livsstilsmedicin

Livsstilsmedicin är en gren av evidensbaserad medicin där omfattande livsstilsförändringar (kost, fysisk aktivitet, stresshantering, socialt stöd och miljöexponering) används för att förebygga, behandla och vända utvecklingen av kroniska sjukdomar genom att åtgärda deras underliggande orsaker.

Livsstilsmedicinska interventioner inkluderar screening för hälsoriskbedömning, rådgivning om hälsobeteende-förändringar och klinisk tillämpning av livsstilsförändringar.

Integrativ medicin

Integrativ medicin avser utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. Strikt vetenskapliga metoder används för att utvärdera mekanismer, effekter och effektiviteten av behandlingarna.

Funktionsmedicin

Funktionsmedicinen brukar kallas för "The medicin of WHY" eftersom man söker den bakomliggande orsaken till ohälsa och sjukdom. Funktionsmedicin är en tilläggsmedicinsk inriktning som utgår från att sjukdom uppstår till följd av obalanser i kroppens "system". Dessa obalanser uppstår i interaktioner mellan en persons genetiska uppsättning, dennes livsstil, kost och miljö.

Evidensmedicin

Evidensbaserad medicin innebär att kombinera vetenskaplig evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Integrering av de tre komponenterna, vetenskaplig evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål, i kliniska beslut ökar möjligheten för ett optimalt resultat och livskvalitet. Syftet med evidensbaserad medicin är att ge den enskilde patienten bästa möjliga behandling.       

Näringsmedicin

Näringsmedicin, även känt som näringsterapi, identifierar näringsmässiga och metabola obalanser och avgör hur dessa bidrar till dina hälsoproblem. Genom att rikta in sig på obalanser genom kost- och livsstilsåtgärder, tar näringsmedicin upp grundorsaken till dina hälsoproblem och stöder kroppen för att den ska komma tillbaka till en optimal hälsa och välbefinnande.

Skolmedicin

Skolmedicin är termen för den vetenskapligt grundade medicinen som lärs ut vid universitet och högskolor som ger en legitimation från socialstyrelsen.

bottom of page