top of page

Berättelsen om Hälsomottagningens logga/symbol

Loggan

Som grundare och ägare till Hälsomottagningen har jag alltid strävat efter att mina patienter ska känna sig trygga hos oss. Därför är det ytterst viktigt att allt som görs och sägs på Hälsomottagningen grundar sig i vetenskaplig och evidensbaserad kunskap och erfarenhet. Målet är att alla patienter och anställda ska känna en stor tillit till loggan och varumärket när de ser det. Hälsomottagningens logga ska vara en kvalitetsstämpel på allt detta. 

Utseendet

Loggans lagerkrans står för seger och framgång över sjukdom och ohälsa. 

Loggans mitt är sjuksköterskesymbolen som står för omvårdnad och medicinsk omtanke

Loggans rötter är hämtade ifrån funktionsmedicinen och står för de underliggande orsakerna till ohälsa

Tanken är att helheten ska symbolisera den Integrativa medicinens framgångar och kunskaper.

Färgerna

Hälsomottagningens färger är inspirerade ifrån vår kost. Kost är en av de verktyg som vi arbetar med i alla våra behandlingar, därför blev det naturligt att använda färgerna från bär, frukt, nötter, och grönsaker. Även loggan finns i alla dessa färger.

Skärmavbild 2022-12-27 kl. 17.43.06.png
bottom of page