top of page

Hårmineralanalys

En hårmineralanalys (HMA) är en värdefull hälsoanalys som med mycket exakta metoder mäter och berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna.
Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen och en hårmineralanalys kan hjälpa dig förstå vilka näringsämnen du behöver.

Skärmavbild 2023-06-20 kl. 15.33.30.png

Biokemiska processer i kroppen

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Stress är en utmaning 

Många av oss har en livsstil som stressar kroppen. Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska. Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Varför just hårmineralanalys

Hår innehåller alla typer av mineraler som finns i kroppen. Det återspeglar också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Du får detaljerad översikt över din mineralstatus

Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö och en detaljerad översikt över din mineralstatus. Du får en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller samt ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Hur gör man en Hårmineralanalys?

Med en ren utvald sax klipper jag hår från tre olika ställen i nacken. Det är inget som syns då man tar och klipper under det andra håret. Inför varje analys behöver man 150 mg hår. Om man inte har hår eller tillräckligt med hår på huvudet kan man lämna könshår. Då får man instruktioner hur man ska klippa och gör det själv. Saknas hår helt kan man klippa naglar. Därefter skickas håret på analys. Det tar upp till tre veckor innan svaret kommer.
Då bokas en ny tid för genomgång av analysen och vi utarbetar en bra plan över hur du ska hitta balans i dina ev obalanser. 

Du har även möjlighet att lägga till en blodanalys och/eller en wellness screening.

bottom of page