top of page

Wellness Screening

Wellness screening ger di en uppdaterad hälsocheck på mindre än 10 minuter. Resultatet av screeningen kommer direkt och du kan själv välja på vilken nivå du vill arbeta med informationen vi får fram. Nedan berättar vi vad en wellness screening är och hur det går till.

_1370793.jpg

HUR GÅR DET TILL?

Wellness screening är en typ av Hälsoundersökning som tar mindre än 10 minuter och är smärtfri och enkel att genomföra. Du sitter ner på en stol och placera dina händer och fötter på galvaniska plattor, samt får två elektroder kopplat till din panna. En blodtrycks-manschett sättas på din arm. En oximeter placeras på ditt pekfinger.
Steg ett:
Blodtrycket tas, syremätning och puls tas samtidigt genomförs tre mätningar: en Bioimpedans- och en Galvanic Skin Response mätning, samtidigt kommer man att mäta aktiviteten av svettcellerna vilket innebär att man gör en Sudomotor test.​ Via oximetern får vi flera olika mätningar: Syremättnadsmätning, pulsvågsanalys/photoplethysmography och en HRV (Heart Rate Variability) mätning.
Steg två:

För att få en ökad förståelse av det autonoma nervsystemets funktion kommer du att andas in genom näsa och ut genom munnen i en minut.

 

Steg tre:

Nu plockar vi bort elektroderna i pannan och du ställer dig på golvet, blodtrycket tas och oximetern registreras syreupptag och puls.

Testet är nu klart och resultatet presenteras på skärmen. Tillsammans går vi igenom din individuella prestation. Mätmetoderna kommer efter screeningen ge dig svar på  30-40 fysiologiska hälsomarkörer.

Sammanfattning:

​Du får svar på följande punkter:
 • Kroppssammansättning
 • Kondition 
 • Stress
 • Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)
 • Insulinresistens och komplikationer vid diabetes 
 • pH värde och oxidativ stress 
 • Låggradig inflammation 
 • Cirkulation inklusive endotel funktion
 • Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)
 • Matsmältning
 • Underfunktion sköldkörtel 
 • Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning
bottom of page