top of page

Födoämnesintoleranstest

Orsaken till många kroniska problem såsom exempelvis mag-tarmbesvär, hudproblem, depression, kronisk trötthet, ledvärk och koncentrationsproblem kan vara kopplade till att vi inte klarar av vissa födoämnen. Fler matvaror innehåller mängder av tillsatser och emulgeringsmedel som vi oftast inte tolererar.

Matbuffe

Vad orsakar typ III födoämnesallergi (födoämnesintolerans)?

Dagens allt mer stressade livsstilsmönster kombinerat med exempelvis läkemedelsanvändning, alkohol, kaffe eller te kan leda till att tarmslemhinnan skadas.

När detta sker kan proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslemhinnan och in i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika
IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein.

IgG-antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och immunförsvaret försöker oskadliggöra dessa immunkomplex med hjälp av en inflammatorisk reaktion. 

 

Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen påverka även andra organ och vävnader också, inte bara tarmen. Detta kan leda till kroniska låggradiga inflammatoriska besvär såsom:

  • Magproblem; diarré och uppsvälldhet mm

  • Hudproblem; eksem, psoriasis och akne mm

  • Migrän och huvudvärk

  • Högt blodtryck

  • Fetma
     

Genom att utesluta de födoämnen ur kosten som immunsystemet reagerar mot, är det möjligt att minska inflammationen, avlasta kroppen och få symptomen att avta.

 

Hur påverkas prestation och kroppskomposition av födoämnesallergi typ III?

Ökade nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen kan trigga en kronisk inflammatorisk process och åtföljas av en störning av ämnesomsättningen. Kronisk inflammation ger en ansamling av vätska som kroppen producerar när den tror att den måste reparera sig på något sätt. Den extra vätskan medför att kroppsvikten ökar.

När det finns högre nivåer av IgG-antikroppar i blodet än vad det gör i normala fall produceras det även större mängder av TNF-α, en signalsubstans. TNF-α binder till kroppens insulinreceptorer. Detta medför att kroppens förmåga att transportera blodsocker in i cellerna, där det behövs till energi, drastiskt minskar eller avstannar helt.

Inflammationen leder även till att de röda blodkropparna (erytrocyterna) klumpar ihop sig (Rouleaux d’argent) och deras totala yta minskar.

Detta kan leda till:

  1. Socker omvandlas till fett

  2. Minskning av energinivån

  3. Syreupptagningsförmågan minska

 

Ett test kan avslöjar orsakerna till symptomen

Med ett test kan man mäta mängden av specifika IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som immunförsvaret har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina symptom.

För att kunna genomföra analysen behövs ett blodprov taget från ditt armveck eller ditt finger. Blodprovet skickas till ett laboratorium i Tyskland som är specialiserat på att analysera IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet.

Efter cirka 14 dagar kommer resultatet och övrig dokumentation med posten, antingen till dig personligen eller till din behandlare. Baserat på resultatet och de rekommendationer som medföljer kan du och/eller din behandlare utarbeta din personliga kostplan och nya diet. 

bottom of page