top of page

Om Hälsomottagningen

uppdaterad: 2023-06-20
 • Hälsomottagningen Sverige, (HMS), är en oberoende och fristående privatmottagning sedan 2016 som inte erhåller några subventioner från
  stat, kommun eller region.

 • HMS säkerställer att det finns medicinskt ansvarig läkare när medicinsk behandling behövs.

 • HMS är utbildad i att kartlägga:

  • funktionella och biokemiska störningar

  • goda råd om kost, näring, träning och livsstilsåtgärder

  • kroppens förutsättningar för en så optimal hälsa som möjligt

  • god omvårdnad och rätt omvårdnadsåtgärd

 • Dessa åtgärder ersätter aldrig, (utan kan komplettera)
  läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv från annan extern legitimerad expertis.

 • De råd du erhåller från HMS följer följande lagtext:
  "Den som tillhör hälso- och sjukvårdslagen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet."

 • HMS:s verksamhet vilar på en stark vetenskaplig grund som bygger tvärvetenskapliga broar vilket ger oss tid att se dig och ge dig som har en sjukdom de bästa förutsättningarna för läkning, lindring och stärkt vitalitet.
   

Fredrik Ölander, grundare och ägare är utbildad sjuksköterska med specialistkunskap  inom livsstil-, funktions- och näringsmedicin. ​​Fredrik har lång erfarenhet av kost, träning och livsstilsfrågor. Redan på 80-talet utbildade han sig på Bosön, Lidingö, inom kost, träning, massage och livsstil för att hjälpa människor till bättre hälsa. ​

Fredrik har arbetat med olika ledningsgrupper och styrelser i över 25 år, han kan och förstår vikten av att optimera hälsan även inom näringslivet. En sund livsstil gynnar hälsan och får positiva resultat på ledarskapet. En hälsosam chef skapar ett hälsosamt företag.

      HT 2020 - 2023

      Sjuksköterska

      Hösten 2020 blev jag antagen till Högskolan Dalarna till Sjuksköterske-

      programmet 3 år.

      Under 2022 har jag praktiserat inom psykiatrin, beroendeenheten, ortoped

      akuten, ortopeden, hemsjukvården, ambulansen och på vårdcentral.

      Sedan november 2022 har jag arbetat på Nya Karolinska sjukhusets Intensiv 

      akut, IMA och på Bäcken onkologen. 

       VT 2019

       Funktionsmedicin

       Våren 2019 påbörjade jag IFM.org funktionsmedicinska utbildning i USA.
       En fördjupning inom Functional Medicine för leg. sjukvårdspersonal.

        2016 - 

​        Vidareutbildning

        Efter examen har jag genomfört fortsättningsstudier inom:

 • Näringsmedicin

 • Livsstilsmedicin

 • Blood testing

 • Microbiomes roll

 • Sockerberoende

 • Hormonlära

 • Dealing with complexity of disease

 • Brainhealth

 • Utmattning

 • Födoämnesallergi

 • Hårmineralanalys​

  2014 - 2016
  ​​Funktionsmedicinska Institutet
  Jag är sedan 2016 certifierad Funktions- och näringsmedicinsk terapeut
  och har genomfört över 900 timmars studier inom:​

 • Humanbiologi

 • Nutrition & Metabol ohälsa

 • Nutrition & Inflammatorisk ohälsa

 • Nutrition & Kognitiv ohälsa

 • Funktionsmedicin & Matsmältning

 • Funktionsmedicin & Sköldkörtel

 • Funktionsmedicin & Kvinnohormoner

 • Funktionsmedicin & Manshormoner

 • Stress, sömn, livsstil

 • Mikronäringsämnen

 • Optimering​
   

bottom of page