Vad behöver du?

Funktionsmedicinsk behandling

Nybesök
120 minuter

Pris: 3.995 kr

Wellness-Screening

Hur mår du? 3 goda råd

30 minuter

Pris: 995 kr

Telefon / Video

Rådgivning

per påbörjad 30 minuter

Pris: 995 kr

Föreläsning

Vill du ha en inspirerande och hälsosam föreläsning?

Pris: Offert

Återbesök

Återbesök
60 minuter

Pris: 1.995 kr

Hårmineralanalys

Med individuell plan

45 minuter

Pris: 1.995 kr

Provtagning

Hår, Saliv, Blod, Urin, Avföring

30 minuter

Pris: varierar

Företagspaket

Månar du om dina anställda och vill hälsosäkra personalen?

Pris: Offert