Min Policy

 • Jag arbetar under tystnadsplikt

 • Information till mig kommer inte tredje part tillhanda

 • Jag ger inga råd kring läkemedel, dopningspreparat eller sjukvårdsbehandling

 • Jag ställer ingen skolmedicinsk diagnos

 • Jag säkerställer alltid att det finns ansvarig läkare när så behövs, som har det medicinska ansvaret när du blir klient hos mig. 

 • Jag är utbildad i att kartlägga 

  •  funktionella och biokemiska störningar

  •  goda råd om kost, näring, träning och livsstilsåtgärder

  •  kroppens förutsättningar för en så optimal hälsa och/eller prestation som möjligt

 • Dessa åtgärder ersätter aldrig – utan kompletterar – läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv från extern expertis

 • De råd du erhåller från mig är förankrade i befintlig vetenskap, men kan också bygga på klinisk erfarenhet eller annan kunskapsplattform

 • Jag innehar en aktuell ansvarsförsäkring för din trygghet

 • Min verksamhet vilar på en stark vetenskaplig grund och jag bygger tvärvetenskapliga broar som ger oss tid att se dig och ge dig som har en sjukdom de bästa förutsättningarna för läkning, lindring och stärkt vitalitet
   

 • Hälsomottagningen är oberoende och en fristående privat mottagning