top of page

Gällande riktlinjer

uppdaterad: 2021-10-01
 • Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagen

 • Jag ställer ingen skolmedicinsk diagnos

 • Jag säkerställer alltid att det finns ansvarig läkare när så behövs, som har det medicinska ansvaret när du blir klient hos mig. 

 • Jag är utbildad i att kartlägga 

  •  funktionella och biokemiska störningar

  •  goda råd om kost, näring, träning och livsstilsåtgärder

  •  kroppens förutsättningar för en så optimal hälsa och/eller prestation som möjligt

  • god omvårdnad och rätt omvårdnadsåtgärd

 • Dessa åtgärder ersätter aldrig, utan kompletterar, läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv från extern legitimerad expertis

 • De råd du erhåller från mig följer följande lagtext:
  "Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet."

 • Min verksamhet vilar på en stark vetenskaplig grund och jag bygger tvärvetenskapliga broar som ger oss tid att se dig och ge dig som har en sjukdom de bästa förutsättningarna för läkning, lindring och stärkt vitalitet
   

 • Hälsomottagningen är oberoende och en fristående privat mottagning som inte erhåller några subventioner från staten.

bottom of page