Wellness-Screening
med hälsoplan

Hälsomottagningen strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla
de verkliga (bakomliggande) orsakerna till människors ohälsa.

Hälsosäkra dig på 60 min

Vi träffas och går igenom din hälsostatus, du berättar och jag lyssnar. Vi gör en Screeningen som tar 8 minuter och är enkel att genomföra. Svar direkt och du får en individuell hälsoplan nästa gång vi ses.

 

Hur går det till?
Du som klienten får en blodtrycksmätare på armen och en oximeter (pulsmätare) på fingret.

 

Du sitter ned på en stol och placera dina händer och fötter på galvaniska plattor, samt har två elektroder kopplat till din panna.

 

Nu genomförs tre mätningar:

  • en Bioimpedansmätning

  • en Galvanic Skin Response mätning

  • en Sudomotor test 

 

Via oximetern gör man flera olika mätningar:

  • Syremättnadsmätning,

  • Pulsvågsanalys/photoplethysmography

  • HRV (Heart Rate Variability) mätning​
     

Via blodtrycksmanschett på din arm, får vi en ökad förståelse av det autonoma nervsystemets funktion.


Efter 8 minuter ger screeningen dig svar på 35 olika fysiologiska hälsomarkörer. Snabbt ser vi vilka ev obalanser du har och tillsammans med din hälso-berättelse skriver jag en personlig hälsoplan som du enkelt följer mot en bättre hälsa och mindre obalanser.

Sku00e4rmavbild 2017-12-03 kl. 03.25.17_