Hårmineralanalys

En hårmineralanalys (HMA) är en värdefull hälsoanalys som med mycket exakta metoder mäter och berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna.
Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.
Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen och en hårmineralanalys kan hjälpa dig förstå vilka näringsämnen du behöver.

Rätt näring är viktigt

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.
 

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Stress är en utmaning 

Många av oss har en livsstil som stressar kroppen.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.
 

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Varför just hårmineralanalys

Hår innehåller alla typer av mineraler som finns i kroppen.

Det återspeglar också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Du får en detaljerad översikt över din mineralstatus

Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö. En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus.

Det inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen.

Du får en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller samt ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen.

Den metaboliska typen är något vi föds med.

Den kan också ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

Hårmineralanalysen visar information om långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden.

Detta till skillnad från ett blodprov som bara visar status just den sekund du tar provet, och ett urinprov som bara mäter vilka och hur mycket mineral som utsöndras just då.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven.

I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

blond hästsvans
Playful Senior Woman

Hur gör man en Hårmineralanalys?

Med ren sax klipper jag hår från nacken så att det inte syns. Inför varje analys behöver man 150mg hår. Om man inte har hår eller tillräckligt med hår på huvudet kan man lämna könshår. Då får man instruktioner hur man ska klippa och gör det själv. 

Därefter skickas håret på analys. Det tar upp till tre veckor innan svaret kommer. Då bokas en ny tid för genomgång av analysen och vi utarbetar en bra plan över hur du ska hitta balans i dina ev obalanser. 

Gör man hårmineralanalysen tillsammans med ett blodprov och/eller en Wellness Screening har man fått en mycket bra bild över hur du mår inombords. 

Alla samtal utgår ifrån den funktionsmedicinska grundmodellen vilket innebär att oavsett vilket test man tar så tar vi hänsyn till hela dig och din livssituation.