Funktions- och näringsmedicinsk undersökning

Hälsomottagningen söker alltid efter de bakomliggande orsakerna
till ohälsa och sjukdom.

Funktionsmedicin är vetenskaplig och kallas många gånger för  "The Medicine of Why".
Inom funktion- och näringsmedicinen arbetar vi ständigt med målsättningen att söka efter de verkliga orsakerna till sjukdomen och behandla dessa. Vi vill hitta det som är dåligt och plocka bort det och lägga till det som stärker kroppen. 


De verkliga orsakerna beror många gånger på näringsbrister, fysisk inaktivitet, störda sömnvanor, kronisk stress och exponering för patogena mikroorganismer, toxiner och tungmetaller. Hälsomottagningen arbetar med alla åldrar.
Vi hjälper dig att hitta ett sätt att komma till rätta med dessa obalanser.

- Jag vet att något är fel           men inte vad!

- Jag vet vad som är fel
   men inte vad jag ska göra!

Du vet att du har ett hälsoproblem eller fått en diagnos men vet inte hur du ska jobba med det?

Du kanske har besökt vanliga vården och fått olika råd eller inga alls. Du upplever att ingen bryr sig eller vill hjälpa dig.

Bra då har du kommit rätt.

 

När du bokar dig för ett första besök så börjar vi alltid med en digital enkät om din hälsa. Denna mailas ut till dig. Du fyller i och skickar tillbaka den innan du kommer till mig. Jag kan då läsa på om dig och förbereda vårt möte. På så sätt sparar vi både tid och pengar.

 

När vi ses, har upp till 90 minuter tillsammans. Här kan vi gå igenom dina nyligen tagna blodprover, vi screenar din kropp och vi diskutera igenom dina funderingar.

 

Under besöket får du svar på din:

- Kroppssammansättning

- Kondition

- Stress

- Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)

- Insulinresistens och komplikationer vid diabetes

- pH värde och oxidativ stress

- Låggradig inflammation

- Cirkulation inklusive endotel funktion

- Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)

- Blodtryck och puls

- Matsmältning

- Underfunktion sköldkörtel

- Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

 

Med hjälp av din hälsoberättelse + screeningen och den funktionsmedicinska modellen bygger jag en individuell behandlingsplan till dig. Du går hem och börjar arbeta. Efter 3-4 veckor ses vi på ett återbesök. Då gör vi en ny screening (ingår i priset) och stämmer av hur det har gått. 

Vi bygger vidare på din individuella hälsoplan och bestämmer hur du vill gå vidare. 

Allt sker i din takt och på dina villkor.

Par kramas på en pir