Funktionsmedicinsk undersökning

Hälsomottagningen söker alltid efter de bakomliggande orsakerna
till ohälsa och sjukdom.

Funktionsmedicin är vetenskaplig och kallas många gånger för  "The Medicine of Why".
Inom funktionsmedicinen arbetar vi ständigt med målsättningen att söka efter de verkliga orsakerna till sjukdomen och behandla dessa. Vi vill hitta det som är dåligt och plocka bort det och lägga till det som stärker kroppen. 


De verkliga orsakerna beror många gånger på näringsbrister, fysisk inaktivitet, störda sömnvanor, kronisk stress och exponering för patogena mikroorganismer, toxiner och tungmetaller. Hälsomottagningen arbetar med alla åldrar.
Vi hjälper dig att hitta ett sätt att komma till rätta med dessa obalanser.

- Jag vet att något är fel           men inte vad!

- Jag vet vad som är fel
   men inte vad jag ska göra!

Du vet att du har ett hälsoproblem eller fått en diagnos men vet inte hur du ska jobba med det?

Du kanske har besökt vanliga vården och fått olika råd eller inga alls. Du upplever att ingen bryr sig eller vill hjälpa.

Bra då har du kommit rätt.

 

När du bokar dig för en Funktionsmedicinsk undersökning så börjar vi alltid med en digital enkät om din hälsa. Denna mailas ut till dig. Du fyller i och skickar tillbaka den innan du kommer till mig. Jag kan då läsa på om dig och förbereda vårt möte. På så sätt sparar vi både tid och pengar.

 

När vi ses, har upp till 2 timmar tillsammans om det behövs. Vi diskutera dina funderingar och hälsoproblem enligt den funktionsmedicinska modellen samt gör en screeningen där vi får svar på:

 

- Kroppssammansättning

- Kondition

- Stress

- Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)

- Insulinresistens och komplikationer vid diabetes

- pH värde och oxidativ stress

- Låggradig inflammation

- Cirkulation inklusive endotel funktion

- Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)

- Blodtryck och puls

- Matsmältning

- Underfunktion sköldkörtel

- Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

 

Med din hälsoberättelse + screeningen och den funktionsmedicinska modellen bygger jag en individuell behandlingsplan till dig.

Denna går vi igenom på ditt återbesök. Då lägger vi en plan hur vi arbetar vidare och hur snabbt du vill ha resultat.

 

Allt sker i din takt och på dina villkor.