Analyser & Prover

Hälsomottagningen arbetar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv vilket innebär att vi aldrig gissar utan grundar allt arbete på relevanta prover och tester i samtal med dig.

Provtagning med omtanke

Här skiljer vi oss ifrån många andra aktörer, eftersom vi tycker att helhet och omtanke även ska omfatta tester och provtagningar.

Omtanke för att vi alltid tar hänsyn till om du redan har gjort provtagningar eller tester via traditionella vården.
Då mailar du dessa till oss när du bokar tid.
Det finns ju ingen anledning att ta om prover som fortfarande går att använda, inte heller utsätta dig för fler nålstick än nödvändigt.

Innan ny provtagning informerar vi alltid om varför vi gör ett test, hur det går till och vad det kostar.
 

På Hälsomottagningen har vi ett brett utbud av medicinska laboratorieanalyser som används i det detektivarbete som en funktionsmedicinsk utredning ofta innebär.

Vi erbjuder inte vilka tester som helst, utan tester som är noggrant utvalda där alla har genomgått omfattande kvalitetsgranskningar. 

Vi har tillgång till mer än 200 olika tester.
Exempel på tester du kan ta hos Hälsomottagningen är:

 • Mage-tarm

 • Blodfetter

 • Födoämnesintoleranser

 • Vitaminer & Mineraler

 • Neurotransmittorer

 • Kortisol

 • Tungmetaller

 • Hormoner

 • DNA

 • Toxiner

 • Blodpaneler

 • Covid 19 antikroppar

När du är inskriven klient hos oss så får du alltid våra bästa priser på testet. När provsvaren kommer bokar du ett återbesök så vi kan hjälpa dig att tolka svaren. Känner du att du behärskar att tolka svaret själv så skickar vi analysen till dig. Funderingar eller frågor?

 

Maila så berättar vi mer.

Forskare i labbet