Wellness-Screening -
3 goda råd

Hälsomottagningen strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla
de verkliga (bakomliggande) orsakerna till människors ohälsa.

Hälso-check på 30 min

Du bokar en tid för hälsocheck.

När du kommer gör vi en wellness screeningen som tar c:a 8 minuter och är enkel att genomföra. 


Du som klienten får en blodtrycksmätare på armen och en oximeter (pulsmätare) på fingret.

 

Du sitter ned på en stol och placera dina händer och fötter på galvaniska plattor, samt har två elektroder kopplade till din panna.

 

Nu genomförs tre mätningar:

  • en Bioimpedansmätning

  • en Galvanic Skin Response mätning

  • en Sudomotor test 

 

Via oximetern gör man flera olika mätningar:

  • Syremättnadsmätning,

  • Pulsvågsanalys/photoplethysmography

  • HRV (Heart Rate Variability) mätning​
     

Via blodtrycksmanschett på din arm, får vi en ökad förståelse av det autonoma nervsystemets funktion.


Efter c:a 8 minuter ger screeningen dig svar på 35 olika fysiologiska hälsomarkörer.

 

Snabbt ser vi vilka ev. obalanser du har och du får 3 goda råd hur du ska arbeta vidare på egen hand.

Vill du boka in en funktionsmedicinsk genomgång för en djupare förståelse, ordnar jag en ny tid till dig.

_1370793 copy.jpg