Prevention är nyckeln

Hälsomottagningen har idag ett flertal uppdrag för företag.
Vår roll är att hitta och förebygga ohälsa innan sjukskrivning.

Hur arbetar vi?

Det börjar alltid med en nulägesanalys

Vid vårt första möte så går vi igenom företagets hälsoplan och hur vi kan komplettera, utbilda och förebygga ohälsa. Ofta startar vi samarbetet med en föreläsning för de anställda om hälsa, arbete och familj. Därefter erbjuder vi en individuell screening av varje medarbetare som i sin tur leder fram till en individuell hälsoplan.

Tillsammans arbetar vi i 8 veckorspass med coaching under tiden samt en grundlig uppföljning.

Många gånger blir Hälsomottagningen en form av företags-hälsocoach med hög tillgänglighet. 

Vill du veta mer?

Ring eller maila så lägger vi upp en lönsam hälsoplan för ditt företag.

Tungt ansvar vid sjukskrivning - börja i tid

Sedan 1 juli 2018 har en ny lag införts som ger arbetsgivare större ansvar vid sjukskrivning. Men många mindre företag har svårt att både arbeta hälsofrämjande och ta hand om rehabiliteringen på ett bra sätt. 

På drygt 10 år har sjuktalen ökat med 74 %, dessutom blir sjukskrivningarna allt längre. 

Samma dag som den nya beskattningen träder i kraft skärps arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Om en medarbetare blir sjukskriven införs en obligatorisk skyldighet för arbetsgivare att inom trettio dagar upprätta en plan för återgång i arbete för att underlätta den sjukskrivnes återgång i arbete.

 

Skärpningen av lagstiftningen på detta område kommer orsaka de mindre företagen administrativa bördor samt huvudbry om hur denna plan ska se ut.

Börja i tid

Varje dag hör vi om att lågkonjunkturen närmare sig och att det kan bli sämre tider inom kort. Med sämre tider vet vi att ohälsa ökar - vilket ställer ännu högre krav på företagen

 

En framgångsfaktor är att ha en stark och hälsosam ledning En annan framgång är om man redan i tid har månat och tänkt på sin personal. Har företaget investerat i personalen så ökar chanserna att personalen investerar i företaget.

Hälsomottagningen har över 25 års erfarenhet av näringslivets olika faser i med och motgång. 
Med den kompetensen och en stark kunskap om hälsa, kan vi tillsammans hälso-säkra ditt företag och din personal. 

Kontakt

Vi finns i Stockholm Östermalm
Vi finns i Småland Forsheda
Telefon till oss oavsett stad är:
08-767 75 00

Få mina hälsotips / nyhetsbrev