Prevention är nyckeln

Hälsomottagningen har idag ett flertal uppdrag för företag.
Vår roll är att hitta och förebygga ohälsa innan sjukskrivning.

Tungt ansvar vid sjukskrivning hälso-säkra personalen i tid

Varje dag rapporteras det om olika hot och oroligheter i  vårt land och ute i världen. När människor känner sig otrygga vet vi att ohälsan ökar. I tuffa tider behöver företaget sin personal ännu mer, vilket ställer ännu högre krav på företagen och dess miljö.

 

En framgångsfaktor är att ha en stark och hälsosam ledning. En annan framgång är om man redan i tid har månat och tänkt på sin personal. Har företaget investerat i personalen så ökar personalens lojalitet till företaget i tuffa tider. Det blir då mer sannolikt att man tillsammans löser eventuella problem.

Hälsomottagningen har över 25 års erfarenhet av näringslivets olika faser i med och i motgång. 


Med den kompetensen och en stark kunskap inom
hälsa, kan vi tillsammans hälso-säkra ditt företag och din personal. 

Hur arbetar vi?

Vi börjar alltid med en gemensam nuläges-analys.

Vid vårt första möte tydliggörs vilken önskad hälsoplan företaget behöver och hur vi kan komplettera, utbilda och förebygga ev. ohälsa. När planen är satt så börjar arbetet.

Vi inleder samarbetet med en föreläsning för de anställda med teman såsom vad är hälsa, hur påverkar ohälsa ditt arbete och din familj. Ämnet hälsa omfattas av mat, sömn, återhämtning, träning. Vi kommer även in på olika sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, stress, utmattning, inflammation och psykisk ohälsa.
Vi bjuder på enkla tips på att må bättre.

Därefter erbjuder vi en individuell hälsoscreening av varje medarbetare som i sin tur leder fram till en individuell hälsoplan.

Under 8 veckor coachar vi individen eller grupper till bättre hälsa. I periodens slut gör vi en grundlig uppföljning.

 

Många väljer att fortsätta ytterligare 8 veckor och en del vill avsluta. Många gånger blir Hälsomottagningen en ny form av företags-hälsocoach med hög närvaro och hög tillgänglighet. 

Skulle annan speciallist eller läkare av någon anledning behövas så kopplas dessa in vid behov utan krångel eller långa väntetider.

Vill du veta mer?

Ring eller maila så lägger vi upp en lönsam hälsoplan för ditt företag.

grönböcker